O`ZBEK :: ENGLISH    

KUTUBXONA

 

Фергано-Ташкентские МАКОМЫ

       San'atshunoslik fanlari doktori, professor. O.Ibrohimovning «Фергано-Ташкентские МАКОМЫ» nomli monografiyasi 2006 yilda UNESCO va Yaponiya Trans fondi ko`magida chop etilgan bo‘lib Farg‘ona Toshkent maqomlarining kelub chiqish ildizlari, shakllanishi va taraqqiyoti, parda ohang asoslari, shakl tuzulmalarini tadqiq etadi. Shuningdek Shashmaqom bilan bo‘gliqlik munosabatlariga oid ma'lumotlar ham berilgan.
       Monografiya muqaddima, ikki bob, xulosa, adaniyotlar, nota manbaalarining ro‘yhati va ilovadan iborat.
       Mazkur nashr, musiqashunoslar, san'atshunoslar, o‘qituvchilar va maxsus musiqiy o‘quv dargohlari talabalariga mo‘ljallangan.

 


 
 
© Husniddin ATO,2003-2008